Průběh realizace

Každý je individuální a má své potřeby. Proto je pro nás důležité znát Vaši představu a požadavky. 

Díky  našim zkušenostem a odbornému vzdělání zajistíme precizní instalaci a optimální nastavení vaší fotovoltaické elektráry.

6 kroků k nezávislosti

#1

Prohlídka objektu a konzultace řešení

V první řadě se podíváme na střechu, zhodnotíme možnosti a nejlepší způsob instalace, projdeme umístění rozvaděče a kabeláže

s přihlédnutím ke stavu současných elektrických rozvodů v domě a zapojených spotřbičů

Věděli jste, že jsme schopni zajistit Vám financování?

#2

Smlouva o dílo s garancí ceny komponent

Po předložení a odsouhlasení cenové nabídky dojde k podpisu smlouvy a zaplacení zálohy. Je to proto, abychom Vám garantovali cenu komponent, která v současnosti velmi roste. V případě, že by nedošlo k připojení od ČEZU, je Vám celá záloha vrácena.

#3

Projekt a montáž fotovoltaické elektrárny

Po podpisu smlouvy připravíme projekt a proběhne instalace  fotovoltaické elektrárny na Vaši střechu. Dle náročnosti a rozsahu prací tento krok trvá v rozsahu od 2 do 6 dnů. Díky skladovým zásobám dokážeme provést instalaci velmi rychle.

#4

Připojení k distribuční síti

Po revizi fotovoltaické elektrárny dochází k připojení k distribuční síti. I tuto věc za Vás řešíme my. Současně připravujeme dokumenty pro proplacení dotace

#5

Výroba vlastní elektřiny ze slunce

V této chvíli již začínáte šetřit a jste významně méně závislý na dodávkách elektrické energie ze sítě. Současně je možné nasmlouvat prodej přebytků, které nespotřebujete, nebo si je uložit do virtuální baterie.

#6

Proplacení dotace

Nejhezčí část na konec.

Vaše fotovoltaická elektrárna Vám vytváří elektrickou energii pro Vaši spotřebu a současně žádáme o proplacení dotace. Díky programu Nová zelená úsporám Vám je významná část nákladů vrácena.

Dotace pro domácnosti

Příležitost, která tu nebude napořád

Díky dotaci a bohužel stále se zvyšující ceně elektrické energie vychází návratnost většiny projektů  do 10 let. V některých případech je to i kolem 5ti let, výpočet je samozřejmě součástí dokumentace k Vaší fotovoltaické elektrárně

Dotace pro domácnosti až 205 000 Kč dle instalovaného výkonu panelů a baterií.

pexels-cats-coming-421999